Hamit TİRYAKİ


28 yıl sürekli bir şekilde müfettiş olarak çalıştım.

2015/Temmuz ayında İş Başmüfettişi olarak emekli oldum.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1982-1986), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1993-1997), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (1993) mezunuyum.

Hamit TİRYAKİ

Çalışma hayatına ilişkin çeşitli dergilerde yayınlanmış makalelerim (250'yi aşkın) ve bir tane kitabım bulunmaktadır. Makalelerimi yayınlandıkları dergi adlarını da belirterek ayrı bir başlık altında kullanıcılara açtım.

2010 Yılından beri aktif olarak bilirkişilik yapıyorum.

İşyerleri çok kere mevzuatın tam olarak bilinmemesinden, bazen de gelenekselleşen uygulamalarından ötürü büyük meblağlarda idari ve hukuki bedeller ödemektedirler.

Uygulamadan gelen tecrübelerimi ve mevzuata ilişkin bilgilerimi isteklilere danışman/hukukçu kimliğimle paylaşmak için burdayım.

Saygılarımla.