Uygunluk Denetimi


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı E. İŞ MÜFETTİŞLERİ ile AKADEMİK üyelerden oluşturulmuş UZMAN kadrolarla, Özel ve Resmi Kurum ve Kuruluşlarına “ 4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkartılmış mevzuatın” uygulanmasına yönelik “YASAL UYGUNLUK DENETİM” hizmetlerinin verilmesidir.