Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2017 Yılı Ceza Miktar (TL)
6 78/a (*) Sendikalar için kurucu olabilme şartlarına sahip olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak. 944
14 78/b Yapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştırmak. 6.760
17 78/c Maddeye aykırı olarak üye kaydetmek. 944
19 78/c Maddeye aykırı olarak üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlamak.
26 78/ç Maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket etmek ile yedinci fıkrasına göre siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerinin kullanılmasına karar vermek ve kullanmak. 6.760
28 78/d (*) Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket etmek. 2.026
28 78/e Bu Kanunda kanuni grev ve lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar vermek, böyle bir grev ve lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlamak veya teşvik etmek. 6.760
28 78/f Kanun dışı greve katılmak veya devam etmek. 944
28 78/g Kanuni bir grev veya lokavt kararının bu Kanunda yazılı usul ve esaslar dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulamak, uygulanmasına veya devamına zorlamak veya teşvik etmek. 6.760
28 78/ğ Grev veya lokavttın mahkeme kararıyla sürekli veya geçici, tamamen veya kısmen yasaklanmasına rağmen, kararı kaldırmamak, uygulamaya devam etmek, devamına teşvik etmek, zorlamak. 6.760
28 78/h Greve katıldıkları veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygulandığı işyerinden ayrılmamak ile işçileri bu eylemlere zorlamak veya teşvik etmek. 944
65 78/ı Maddede belirtilen izni almadan yeni işçi almak. 944
68 78/i Madde hükmüne aykırı olarak grev yapan işçilerin yerine işçi çalıştırmak. 2.026
68 78/j İşçi sendikasının üyesi olmadan grev gözcülüğü yapmak. 2.026
73 78/j 73. madde hükmüne aykırı davranmak. 2.026