Periyodik Danışmanlık Hizmeti


İş Hukuku mevzuatı ile ilgili hususlarda, Sürekli bilgilendirme, talep halinde TELEFON, FAKS ve MAİL Yöntemiyle Teknik Danışmanlık ve İşçi-İşveren İş Uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda sözlü veya yazılı görüş bildirim hizmetidir.