İLO Kabul Tarihi Sözleşmenin Adı
002 29/10/1914

2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 16.12.1950/5543
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.12.1950/7346
Kaynak Link: www.bilgit.com

011 25/10/1921

11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 24.10.1960/110
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 28.10.1960/10641
Kaynak Link: www.bilgit.com

014 25/10/1921

14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 11.02.1946/4865
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.02.1946/4634
Kaynak Link: www.bilgit.com

015 29/10/1921

15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 25.05.1959/7292
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 02.06.1959/10220
Kaynak Link: www.bilgit.com

026 30/05/1928

26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 25.06.1973/1769
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 03.07.1973/14583
Kaynak Link: www.bilgit.com

029 06/06/1930

29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 23.01.1998/4333
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 27.01.1998/23243
Kaynak Link: www.bilgit.com

034 08/06/1933

34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır.

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 11.02.1946/4866
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.02.1946/6234
Kaynak Link: www.bilgit.com

042 04/06/1934

42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 11.02.1946/4864
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.02.1946/6234
Kaynak Link: www.bilgit.com

045 04/06/1935

45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 09.06.1937/3229
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.06.1937/3638
Kaynak Link: www.bilgit.com

053 06/10/1936

53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 25.6.2003/4906
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

055 06/10/1936

55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 25.06.2003/4906
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

058 22/10/1936

58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 25.05.1959/7293
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 02.06.1959/10220
Kaynak Link: www.bilgit.com

059 03/06/1937

59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 26.11.1992/3849
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.12.1992/21433M.
Kaynak Link: www.bilgit.com

068 06/06/1946

68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 15.07.2003/4943
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

069 06/06/1946

69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 15.07.2003/4944
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

073 06/06/1946

73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 25.06.2003/4908
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

077 19/09/1946

77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 16.08.1983/2878
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.08.1983/18139
Kaynak Link: www.bilgit.com

080 19/09/1946

80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 24.05.1949/5393
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 28.05.1949/7218
Kaynak Link: www.bilgit.com

081 19/06/1947

81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 13.12.1950/5690
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.12.1950/17689
Kaynak Link: www.bilgit.com

087 17/06/1948

87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 25.11.1992/3847
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.12.1992/21432M.
Kaynak Link: www.bilgit.com

088 17/06/1948

88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 30.11.1949/5448
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 07.12.1949/7373
Kaynak Link: www.bilgit.com

092 08/06/1949

92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 25.06.2003/4907
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

094 08/06/1949

94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 14.12.1960/161
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 21.12.1960/10686
Kaynak Link: www.bilgit.com

095 08/06/1949

95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 24.10.1960/109
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 28.10.1960/10641
Kaynak Link: www.bilgit.com

096 08/06/1949

96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 08.08.1951/5835
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 14.08.1951/7884
Kaynak Link: www.bilgit.com

098 18/06/1949

98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 08.08.1951/5834
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 14.08.1951/7884
Kaynak Link: www.bilgit.com

099 06/06/1951

99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 30.04.1969/1168
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 09.05.1969/13194
Kaynak Link: www.bilgit.com

100 06/06/1951

100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 13.12.1966/810
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.12.1966/12484
Kaynak Link: www.bilgit.com

102 28/06/1952

102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 29.07.1971/1451
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 10.08.1971/13922
Kaynak Link: www.bilgit.com

105 05/06/1957

105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 14.12.1960/162
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 21.12.1960/10686
Kaynak Link: www.bilgit.com

108 29/04/1958

108 No'lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 15.07.2003/4939
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

111 04/06/1958

111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 13.12.1966/811
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.12.1966/12484
Kaynak Link: www.bilgit.com

115 01/06/1960

115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 07.03.1968/1033
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.03.1968/12856
Kaynak Link: www.bilgit.com

116 07/06/1961

116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 04.05.1967/862
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.05.1967/12597
Kaynak Link: www.bilgit.com

118 28/06/1962

118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 19.07.1971/1453
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 10.08.1971/13922
Kaynak Link: www.bilgit.com

119 05/06/1963

119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 23.05.1967/872
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 02.06.1967/12611
Kaynak Link: www.bilgit.com

122 17/06/1964

122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 09.11.1976/2027
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.11.1976/15769
Kaynak Link: www.bilgit.com

123 22/06/1965

123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 08.05.1991/3729
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 21.05.1991/20877
Kaynak Link: www.bilgit.com

127 28/06/1967

127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 30.11.1972/1635
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 07.12.1972/14384
Kaynak Link: www.bilgit.com

133 14/10/1970

133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 02.10.2003/4973
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 09.10.2003/25254
Kaynak Link: www.bilgit.com

134 14/10/1970

134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 15.07.2003/4935
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

135 02/06/1971

135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 25.11.1992/3845
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 11.12.1992/21432M.
Kaynak Link: www.bilgit.com

138 06/06/1973

138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 23.01.1998/4334
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 27.01.1998/23243
Kaynak Link: www.bilgit.com

142 04/06/1975

142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 26.11.1992/3850
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.12.1992/21433
Kaynak Link: www.bilgit.com

144 02/06/1976

144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 26.11.1992/3851
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.12.1992/21433
Kaynak Link: www.bilgit.com

146 13/10/1976

146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 15.07.2003/4940
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

151 07/06/1978

151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 25.11.1992/3848
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 11.12.1992/21432M
Kaynak Link: www.bilgit.com

152 06/06/1979

152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 16.07.2003/4946
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

153 06/06/1979

153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 15.07.2003/4933
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

155 03/06/1981

155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 07.01.2004/5038
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.01.2004/25345
Kaynak Link: www.bilgit.com

158 02/06/1982

158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 09.06.1994/3999
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.1994/21964
Kaynak Link: www.bilgit.com

159 01/06/1983

159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: -
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

161 07/06/1985

161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 07.01.2004/5039
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.01.2004/25345
Kaynak Link: www.bilgit.com

164 24/09/1982

164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 15.07.2003/4945
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

166 24/09/1987

166 No'lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 15.07.2003/4941
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com

167 20/06/1988

167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 20.11.2014/6571
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.11.2014/29190, 06.02.2015/29259
Kaynak Link: www.bilgit.com

176 22/06/1995

176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 04.12.2014/6580
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 12.12.2014/29203, 09.02.2015/29262
Kaynak Link: www.bilgit.com

182 17/06/1999

182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 25.01.2001/4623
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 03.02.2001/24307
Kaynak Link: www.bilgit.com

187 15/06/2006

187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No: 39864
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: -
Kaynak Link: www.bilgit.com