İdari Para Cezaları (*) Ceza Miktarı (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.229,00
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2.491,00
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4.983,00
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 415,00
(*) Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.