Tüzükler
İş Teftiş Tüzüğü

Dayandığı Kanun No : 1475, 5690
Resmi Gazete Tarihi : 28.08.1979
Resmi Gazete Sayısı : 16738
Kaynak Link : www.bilgit.com

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü

Dayandığı Kanun No : 2690
Resmi Gazete Tarihi : 07.09.1985
Resmi Gazete Sayısı : 18861
Kaynak Link : www.bilgit.com

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

Dayandığı Kanun No : 506
Resmi Gazete Tarihi : 22.06.1972
Resmi Gazete Sayısı : 14223
Kaynak Link : www.bilgit.com