Yayınlar


YABANCILARIN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA İZİNLERİ

Yayınevi: Bilge
Basım Tarihi: 2016 Ocak
Basım Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 232
Boyut: 16 x 23,5 cm
Baskı: 2
Kategori(ler): Uluslararası Özel Hukuk
Kavram(lar):

Önsöz

"Dünyada yaklaşık 3 milyar insan günde 2 dolardan daha az bir para kazanmaktadır. İnsanlar, geçimlerini sağlayamadıklarında göç etmekte, öte taraftan da savaşlar, dinsel, kültürel, siyasi nedenlerle daha iyi bir yaşam umuduyla ülkelerini terk edebilmektedirler. Bu kapsamda ülkemiz bir yandan daha gelişmiş ülkelere göç verirken, diğer yandan kendinden daha az gelişmiş ülkelerden göç almaktadır.
Yabancıların çalışma izinlerini sadece Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında anlatmak konuyu fazlasıyla sınırlandırmış olacaktı. Bu nedenle, çalışma izinlerinin yanında yabancılık unsuru içeren iş sözleşmelerine uygulanacak hukuk, yabancıların sınır dışı edilmesi, yabancıların sosyal güvenlikleri de kitabımıza dahil edilen diğer başlıklar olmuştur.
Ülkemizin çalışma hayatını etkileyen yabancıların yasal sınırlar içinde çalışması konusundaki mevzuatın son derece geniş olması, yenilenmesi nedeniyle doğrunun ne olduğu sık biçimde değişmektedir. 2015 Yılı itibarıyla geçerli mevzuatın esas alındığı bu kitap, yaşanan tereddütleri giderici niteliktedir."(Önsözden)

İçindekiler
  Yabancı Kavramı
  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
  Yabancıların Çalışma İzni Alma Süreci
  Denetim, İdari Para Cezaları ve Yargı Yolu
  Türk Soylu Yabancıların Çalıştırılması
  Yabancıların İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
  Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi
  Yabancıların Sosyal Güvenlikleri
Detaylı Bilgi