İnsan Kaynakları Yönetimi


İnsan kaynağının doğru değerlendirilmesi ve ilgili işe doğru adayın seçilmesi; kurumların stratejilerinin, kişilerin ise birey olarak istek ve ihtiyaçlarının açık bir biçimde algılanması ile mümkündür. Bu itibarla bireysel ve toplu işe alım projelerinde; seçme ve değerlendirme sürecinin etkin ve objejktif şekilde işleyebilmesi, çalıştığı kuruma değer katabilecek uygun elemanların güvenilir ve tarafsız bir yaklaşımla değerlendirilmesi ile mümkündür.