CEZA MADDESİ KANUN MADDESİ Miktar (TL)
26 4. MADDE 1.236
26 6. MADDE
2. FIKRA
4.421
26 18. MADDE 4.421
27 14(Ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında ödememek), 16, 17.   MADDELER 2.651
27 14. MADDE

(Gazetecinin ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödemek)

Her bir gazeteci için
2.651
29 21. MADDE Gazeteciye yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir.
30 25. MADDE 4.421
EK 3 EK 1 Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir.